< Terug naar nieuws

27 Maart 2024

47 million available in AINED calls

Er zijn de afgelopen vier weken vier grote AI-calls gepubliceerd: Innovation Labs, Learning Communities, ELSA Labs en de MIT-call.
De calls zijn gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen, de impact op de opleiding van mensen, de lessen in mensgerichte AI en de ondersteuning van het MKB. Zie https://ained.nl/nl/current-calls/ voor meer informatie. De calls staan ​​open voor voorstellen op de terreinen energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, mobiliteit, transport en logistiek en technische industrie. Als één van de Nederlandse AI Hubs speelt Amsterdam AI een rol voor de regio bij het coördineren van de voorstellen, het ondersteunen van consortia en het verstrekken van informatie over de calls. Neem voor meer informatie contact op met Geert Wissink (strategisch zakelijk directeur van Amsterdam AI of Peter Westerhuijs (IXA programmamanager)