< Terug naar cases

ROBUST programma

ROBUST programma

Een consortium geleid door de Universiteit van Amsterdam richt zich met dit programma op de ontwikkeling van Responsible AI. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft het programma €25 miljoen steun toegezegd.
 
 
Een initiatief van UvA, NWO, AiNed.

TTT-AI

AI4forensics

AI4ScienceLab

AI en afvalinzameling in Amsterdam