< Terug naar cases

Assist

Assist

Chemotherapie, bestraling of immunotherapie gaan gepaard met een hoog risico op acute, soms levensbedreigende behandelingstoxiciteit. Dit project richt zich op het gebruik van draagbare technologie om de toxiciteitsbeheersing te verbeteren voor mensen die deze behandelingen ondergaan. Algoritmen afgeleid van machine-learning kunnen bijdragen aan een vroegere detectie en beheersing van de behandelingstoxiciteit.
Een initiatief van NKI.

Gezondheidsdata Infrastructuur

AI op de IC

Betere bestraling van kanker

Kunstmatige intelligentie in de zorg