< Terug naar nieuws

14 september 2023

AiNed XS Europa call voor exploreren van veelbelovende ideeën op het gebied van AI geopend

Een sterke AI kennis- en innovatiebasis is voor Nederland van groot belang. Een belangrijk aspect daarvan is de verbondenheid van Nederlandse onderzoekers wereldwijd, en in het bijzonder in Europa. Met de XS Europa call levert het Nationaal Groeifondsprogramma AiNed daar de komende jaren een stevige bijdrage aan.

Heeft u veelbelovende ideeën, of vernieuwende en risicovolle initiatieven waarvan op voorhand niet vaststaat of de beoogde doelstelling wordt behaald? Dan is de AiNed XS Europa call wellicht iets voor u. Lees meer over de voorwaarden van deze call.

Call for proposals geopend

Hier indienen. Deadline ( 14:00 hrs.)
 

AiNed XS Europa, de nieuwe call binnen het AiNed programma, is geopend. Het gaat in deze call om ideeën en initiatieven die gericht zijn op één of meer uitdagingen in secties 3 en 4 van de nationale AI-onderzoeksagenda AIREA-NL2 én worden vormgegeven in samenwerking met ten minste één buitenlandse Europese samenwerkingspartnerorganisatie.

Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Wat telt is dat het resultaat de Nederlandse AI positie vooruit. De aanvragen worden anoniem opgesteld, waardoor de beoordeling puur op het onderzoeksvoorstel is gebaseerd.

Doel

Het Nationaal Groeifonds programma AiNed streeft naar versterking van de AI kennis- en innovatiebasis in Nederland. Een belangrijk aspect daarvan is de verbondenheid van Nederlandse onderzoekers wereldwijd, en in het bijzonder in Europa. Op die manier profileert Nederland zich als een sterk en aantrekkelijk AI-ecosysteem.

Tevens brengt het Nederlandse kennisinstellingen en de daarmee verbonden bedrijven in een sterkere positie om bijdragen te leveren aan Europese AI-technologieontwikkeling, toepassing en wetgeving. En het vergroot de kans voor Nederlandse organisaties op deelname aan Europese AI-programma’s. Het doel van de AiNed XS Europa call is daarom gericht op het stimuleren van Europese onderzoekssamenwerking met invloedrijke partnerorganisaties in AI.

Voor wie?

De AiNed XS Europa 2023-2024 call is toegankelijk voor onderzoekers die gepromoveerd zijn en een aanstelling hebben voor de duur van het aangevraagde project. De call staat expliciet open voor postdocs. Het is mogelijk vanuit alle wetenschapsgebieden in te dienen. Zie artikel 3.1 van de call for proposals voor de voorwaarden.

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal € 3.200.000. Voor een aanvraag kan in totaal maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Er worden naar verwachting maximaal 40 aanvragen toegewezen. Er zijn voor AiNed XS Europa voor het indienen van aanvragen vier deadlines gespecificeerd in 2023-2024. Kijk voor meer informatie over de planning en deadlines op deze pagina.

Afwijkende beoordelingsprocedure

AiNed XS Europa kent een beoordelingsprocedure die afwijkt van reguliere NWO-procedures. Aanvragers die een aanvraag indienen voor de AiNed XS Europa call zijn ook beoordelaar van andere ingediende aanvragen. Bij het toewijzen van aanvragen aan beoordelaars wordt rekening gehouden met de opgegeven persoonlijke belangen. Deze werkwijze wordt sinds een aantal jaren al succesvol toegepast bij onder meer de Open Competitie ENW-XS. Aanvragers moeten zich bewust zijn dat zij aanvragen uit de volle breedte van het AI-wetenschapsveld voor beoordeling krijgen toegewezen. De eigen aanvraag moet dus ook breed toegankelijk worden opgesteld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze call for proposals op de pagina van NWO: AiNed XS Europa. Heeft u vragen? Neem dan contact op met NWO.

Vergelijkbaar >

Vergelijkbare nieuwsitems

>Bekijk alle nieuwsitems >