< Terug naar nieuws

5 April 2024

NWO AiNed Fellowship grant toegekend aan Filip Ilievski

Op 21 maart 2024 heeft Universitair Docent Kunstmatige Intelligentie Filip Ilievski een AiNed AI Fellowship van 900k€ ontvangen voor zijn project "Mensgerichte AI-Agenten met gezond verstand". De AiNed AI Fellowships zijn een competitief programma van NWO ontworpen om internationaal AI-talent naar Nederland te trekken. Met deze subsidie, samen met interne en externe medefinanciering, zal Ilievski een team van zes jonge onderzoekers kunnen samenstellen.

Mensgerichte AI streeft ernaar de unieke vaardigheden van mensen te versterken met de verwerkingskracht van AI-modellen. Terwijl mensen uitblinken in empathie en het bedenken van anderen, kunnen AI-modellen enorme datasets verwerken en repetitieve taken optimaliseren. Dit opent de deur naar het ontwikkelen van AI-assistenten die menselijke capaciteiten kunnen versterken. Echter, ondanks de sterke prestaties van state-of-the-art AI-methoden op benchmarks, is de brede toepassing van AI beperkt door een gebrek aan gezond verstand. Een effectieve samenwerking tussen mens en AI vereist meer dan alleen het nabootsen van menselijke taalvaardigheden; het vereist een diep begrip van psychologie, culturele waarden, en de vermenging van taal en visie.

Filip Ilievski's project zal zich richten op het vergroten van de kennis over hoe mensgerichte AI-agenten met gezond verstand betrouwbare mentale modellering in mens-robot gesprekken kunnen uitvoeren, hun redenering kunnen verifiëren, en kunnen redeneren over complexe situaties zoals die in video's. Deze AI-agenten zullen leren om de wensen, doelen, waarden en intenties van mensen te begrijpen, en deze kennis gebruiken om menselijk gedrag te anticiperen. Dit omvat het begrijpen van culturele waarden, ethische en morele aspecten van interactie, en hoe signalen uit meerdere modaliteiten samenvloeien.

Het project belooft de ontwikkeling van AI-systemen die niet alleen menselijke taal kunnen simuleren, maar die ook een dieper, gezond verstand begrip hebben van de complexe wereld waarin we leven. Deze ontwikkeling zal verder bouwen op vooruitgang in kennisrepresentatie, neurale taal- en visiemodellen, en mens-AI samenwerking.