< Terug naar nieuws

29 november 2023

Piyush Bagad ontvangt KHMW Scriptieprijs Informatica en Informatiekunde

Master AI alumnus Piyush Bagad is de ontvanger van de KHMW Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde. Tijdens een prijsuitreiking georganiseerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op 27 november ontvangt hij een prijs van 3000 euro voor zijn scriptie getiteld "It's About Time: Time Awareness in Video Foundation Models".
Voor zijn masterscriptie richtte Piyush zich op foundation-modellen. Dit is een revolutionaire klasse van nieuwe AI-systemen die emergent gedrag vertonen en indrukwekkende mogelijkheden bieden om tekst, afbeeldingen, computerprogramma's en meer te genereren, door te leren van enorme hoeveelheden gegevens. Bekende voorbeelden zijn ChatGPT, Bard en Stable Diffusion. Het gedrag van deze basismodellen wordt echter slecht begrepen en is vaak onvoorspelbaar. Piyush bestudeerde video funderingsmodellen en zet vraagtekens bij hun tijdsbewustzijn.
 
Tijdsbewustzijn
 
In het eerste deel van het proefschrift worden video-taalmodellen onderzocht op hun vermogen om eenvoudige 'voor' en 'na' relaties te onderscheiden, met behulp van synthetische gegevens, om vast te stellen dat geen van de zes moderne funderingsmodellen een eenvoudige tijdtest doorstaat. Verder wordt er een data-efficiënte post-pretraining procedure voorgesteld die een gevoel van tijd in zo'n model kan injecteren, zonder dat het opnieuw vanaf nul getraind hoeft te worden. Dit levert enorme computerbesparingen op. Het bijgewerkte model presteert goed in algemene temporele video-taal redeneertaken. Hiermee wordt voor het eerst aangetoond dat bestaande modellen voor videostichting kunnen worden 'bijgewerkt' om nieuw gedrag te introduceren. 
 
CVPR conferentie
 
Een deel van het proefschrift van Piyush is gepubliceerd als paper op Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 's werelds meest prestigieuze AI-conferentie. Volgens Google Scholar staat CVPR momenteel op de vierde plaats van meest geciteerde wetenschappelijke publicaties, net na Nature, The New England Journal of Medicine en Science. Piyush was de eerste UvA Master AI-student die publiceerde op CVPR. 
 
Amsterdam Merit Scholarship
 
Piyush ontving eerder de Amsterdam Merit Scholarship, een beurs die internationale studenten ondersteunt bij hun masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd ook geselecteerd als ELLIS Honors Student om zijn masterscriptie uit te voeren onder begeleiding van Prof. Cees Snoek in samenwerking met Dr. Makarand Tapaswi (IIIT Hyderabad, India) en Prof. Andrew Zisserman aan de Universiteit van Oxford. Piyush is momenteel een DPhil-student aan de Universiteit van Oxford.