< Terug naar nieuws

9 Februari 2024

AI-Technologie zorgt voor een Revolutie in de Behandeling van Antidepressiva

Nieuw onderzoek onder leiding van Amsterdam UMC en Radboudumc heeft een baanbrekende vooruitgang in de behandeling van depressieve stoornissen aan het licht gebracht. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) hebben onderzoekers een methode ontwikkeld om de effectiviteit van antidepressiva binnen slechts één week te voorspellen, waardoor de traditionele wachtperiode van zes tot acht weken aanzienlijk wordt verkort.
De studie, gepubliceerd in het gewaardeerde American Journal of Psychiatry, markeert een cruciaal moment in de geestelijke gezondheidszorg. Professor Liesbeth Reneman, een leidende figuur op het gebied van neuroradiologie bij het Amsterdam UMC, benadrukt het belang van deze doorbraak: “Dit is transformerend voor patiënten en biedt snel inzicht in de werkzaamheid van antidepressiva, die doorgaans wekenlang onzeker blijft.”

Het onderzoeksteam concentreerde hun analyse op sertraline, het meest voorgeschreven antidepressivum in de Verenigde Staten. Door MRI-scans en klinische gegevens van 229 patiënten te onderzoeken, ontwikkelden ze een AI-algoritme dat de behandelresultaten nauwkeurig voorspelde. Opmerkelijk genoeg identificeerde het algoritme dat sertraline slechts bij een derde van de patiënten effectief was, waardoor psychiaters de behandelplannen dienovereenkomstig konden afstemmen en onnodige recepten tot een minimum konden beperken.

Dr. Eric Ruhé, een psychiater bij het Radboudumc, gaat dieper in op de voorspellende kracht van het algoritme: “Onze bevindingen benadrukken het belang van hersenactiviteitspatronen, vooral in de cortex cingularis anterior, bij het bepalen van de respons op de behandeling. Hierdoor kunnen artsen snel geschikte kandidaten voor sertraline identificeren. behandeling."
Vooruitkijkend houdt deze baanbrekende methode een belofte in voor een gepersonaliseerde behandeling met antidepressiva, waardoor mogelijk het langdurige proces van vallen en opstaan ​​dat patiënten ondergaan, kan worden verlicht. Met verdere verfijning zou het algoritme een revolutie teweeg kunnen brengen in het beheer van depressies, waardoor een efficiëntere en effectievere benadering van de zorg zou kunnen worden geboden.

Omdat depressie een aanzienlijke maatschappelijke uitdaging blijft vormen, waarbij één op de drie patiënten ondanks meerdere behandelpogingen aanhoudende symptomen ervaart, is de behoefte aan versnelde en nauwkeurige behandelstrategieën nog nooit zo urgent geweest. Met voortdurende onderzoeksinspanningen om de voorspellende mogelijkheden van het algoritme te verbeteren, ziet de toekomst van de behandeling van depressie er steeds veelbelovender uit. Houd ons in de gaten voor updates terwijl we navigeren naar een betere toekomst in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees het hier.
 
Dit artikel is gepubliceerd op de website van Amsterdam UMC.