< Terug naar nieuws

15 April 2024

Rapport: 'Generatieve AI in de Journalistiek'

Het recent uitgebrachte rapport 'Generatieve AI in de Journalistiek', gemaakt door AI, Media & Democracy in samenwerking met The Associated Press, geeft inzicht in hoe professionals uit de nieuwsindustrie momenteel generatieve AI gebruiken en willen gebruiken. Het rapport gaat dieper in op de ethische en praktische vraagstukken rond het verantwoord gebruik van deze technologie.

Het onlangs gepubliceerde rapport 'Generatieve AI in de Journalistiek' legt een belangrijk moment vast waarop technologie en media samenkomen. Na de introductie van ChatGPT door OpenAI eind 2022, die zowel het publiek als de nieuwsindustrie sterk beïnvloedde, documenteert dit rapport de aanhoudende betrokkenheid van de nieuwsindustrie bij generatieve AI eind 2023. Het belicht hoe generatieve AI al begonnen is met het veranderen van de nieuwsproductie, werkorganisatie en ethische normen binnen de sector.

Uit het onderzoek voor dit rapport blijkt dat generatieve AI vooral wordt ingezet voor het maken van tekstuele content, het verzamelen van informatie, het produceren van multimedia-inhoud en voor zakelijke toepassingen. Er wordt een verschuiving gemeld in de werkstructuur en de opkomst van nieuwe functies binnen leiderschap, redactie, productontwikkeling, juridische zaken en techniek om de uitdagingen en kansen die generatieve AI biedt aan te pakken.

Ethiek speelt een grote rol in de discussie, waarbij kwesties zoals vooringenomenheid, nauwkeurigheid en menselijk toezicht prominent aanwezig zijn. De industrie is actief op zoek naar manieren om de voordelen van generatieve AI in evenwicht te brengen met de noodzaak van ethische journalistieke praktijken. Dit omvat debatten over de geschiktheid van AI-gebruik, vooral met betrekking tot het genereren van complete artikelen.

Daarnaast behandelt het rapport de dubbelzinnigheid binnen de sector over auteursrechten, en toont verschillende meningen over of techbedrijven hun modellen mogen trainen met content van nieuwsorganisaties. Sommige respondenten maken zich zorgen over de commerciële impact, terwijl anderen mogelijke voordelen zien in verbeterde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die de maatschappij ten goede kunnen komen.

Het rapport sluit af met een oproep voor duidelijkere richtlijnen, betere training en striktere handhaving. Naarmate deze technologie zich blijft ontwikkelen, zal de aanpak van de industrie waarschijnlijk continue aanpassing en waakzaamheid vereisen om de journalistieke integriteit te behouden.

Het volledige rapport is beschikbaar via de volgende link: AI4DEM..