< Terug naar nieuws

26 Maart 2024

Vijf nieuwe prijzen AiNed Fellowshipbeurzen om AI-talent voor Nederland te behouden

Het inzetten van uitzonderlijk AI-talent is belangrijk om de nationale kennis- en opleidingsbasis op het gebied van AI te versterken. Met genoegen kondigen we dan ook vijf nieuwe toekenningen vanuit het AiNed Fellowship grants programma aan. Het bestuur van AiNed feliciteert alle gehonoreerden van harte met deze toekenning en ziet met interesse uit naar hun bijdrage aan het AiNed programma en het AI-onderzoek in Nederland.

Behoud AI-talent voor Nederland

De AiNed Fellowship grants helpen Nederlandse academische kennisinstituten om AI-talenten aan te trekken die in de regel kunnen kiezen uit diverse competitieve aanbiedingen.. Dit programma is gericht op uitzonderlijke AI-talenten werkzaam op AI-vakgebieden uiteenlopend van technologie tot de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma stelt onderzoeksinstituten in staat AI-talenten een aantrekkelijk basispakket te bieden.

We geven graag wat meer informatie over de vijf nieuwe onderzoeksprojecten:

- Dr. Rianne Fijten, Universiteit Maastricht
Navigating the Impact of AI in Healthcare: An Exploration of Treatment Decision Making
Kunstmatige Intelligentie (AI) in de gezondheidszorg is veelbelovend, maar uitdagingen hinderen de integratie. Dit wordt onderzocht door vertrouwen, communicatie, organisatorische uitdagingen te onderzoeken, en AI voor Inflammatoire darmziekten te ontwikkelen en evalueren. Het doel is verantwoorde integratie van AI, met aandacht voor precisie, ethiek en praktische toepasbaarheid.
 
- Dr. Madelon Hulsebos, Centrum Wiskunde & Informatica
DataLibra: Democratizing Insight Retrieval from (Semi-)Structured Data
In 2023 is wereldwijd ongeveer 120 zettabytes aan data verzameld, terwijl minder dan 1% daadwerkelijk wordt gebruikt. Het ambitieuze doel van het DataLibra project is om belangrijke inzichten uit gestructureerde data toegankelijk te maken voor iedereen middels Table Representation Learning. Het onderzoek is gericht op de gehele data-analyse infrastructuur.
 
- Dr. Filip Ilievski, Vrije Universiteit Amsterdam
Human-Centric AI Agents with Common Sense
Dit project zal het inzicht vergroten in hoe mensgerichte AI met gezond verstand kan worden ontwikkeld. Het zal de ontwikkeling van mentale modellering, oplossingsverificatie, identificatie van spraakfiguren, verklaring van gedrag door middel van culturele waarden en coherent visueel redeneren transformeren. Hierbij wordt succes gedemonstreerd in gecontroleerde laboratoriumexperimenten en
menselijke studies.
 
- Dr. Konrad Kollnig, Universiteit Maastricht
RegTech4AI: Pioneering Regulatory Technologies for AI and Making AI Regulation Work in Practice
RegTech4AI beoogt de kloof te overbruggen tussen AI-regelgeving en de praktische implementatie ervan. Met expertise op het gebied van recht en informatica zal het project technologieën ontwikkelen om handhavingsinstanties en bedrijven te ondersteunen bij de implementatie van wetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanstaande AI-verordening.
 
- Dr. Aaqib Saeed, Technische Universiteit Eindhoven
Private Ears, Shared Insights: Scaling Clinical Audio Understanding with Federated Learning
Alledaagse geluiden zoals spraak, ademhaling en hartslag bevatten waardevolle aanwijzingen over onze gezondheid. Dit project ontwikkelt collaboratieve en privacybeschermende AI om welzijn te monitoren door veilige analyse van audio van wereldwijd verspreide consumentenproducten zoals telefoons en slimme luidsprekers. Hierdoor kunnen apparaten gezondheidsproblemen detecteren en tegelijkertijd de privacy, eerlijkheid en veiligheid garanderen.

- Doel en looptijd call

De AiNed Fellowship grants vormen een programmaonderdeel van het Nationaal Groeifonds programma AiNed. Het doel van het AiNed Fellowship grants programma is om AI-talent aan te trekken bij Nederlandse academische onderzoeksinstellingen met het oog op de internationale competitie voor AI-talent. Vanaf de start in 2022 tot aan de sluitingsdatum van 15 december 2023 zijn er in totaal 14 beurzen toegekend.

Over de AiNed Fellowship grants

Dit programma richt zich op Nederlandse academische kennisinstituten die ingevolge hun strategie willen investeren in het aantrekken van AI-talent voor de positie van (tenure track) universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Het AI-talent wordt geselecteerd door de onderzoeksorganisatie. De AiNed Fellowship grants vergroten het aantal promovendi en postdoc-onderzoekers aan Nederlandse academische kennisinstituten die zich richten op de uitdagingen die deel uitmaken van de AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL).

Vergelijkbaar >

Vergelijkbare nieuwsitems

>Bekijk alle nieuwsitems >
Rapport: 'Generatieve AI in de Journalistiek'

15 April 2024

Rapport: 'Generatieve AI in de Journalistiek' >

Het recent uitgebrachte rapport 'Generatieve AI in de Journalistiek', gemaakt door AI, Media & Democracy in samenwerking met The Associated Press, geeft inzicht in hoe professionals uit de nieuwsindustrie momenteel generatieve AI gebruiken en willen gebruiken. Het rapport gaat dieper in op de ethische en praktische vraagstukken rond het verantwoord gebruik van deze technologie.

Lees meer >

NWO financiering voor DoPredict project onder leiding van VU professor

5 April 2024

NWO financiering voor DoPredict project onder leiding van VU professor >

Op 26 maart 2024 ontving het onderzoeksproject DoPredict, onder leiding van hoogleraar Biofotonica en Medische Beeldvorming Marloes Groot van de Vrije Universiteit (VU), financiering via het Open Technologieprogramma van NWO. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een systeem voor het snel en eenvoudig voorspellen van de uitkomst van longbehandelingen door het testen van medicijncombinaties op een klein stukje patiëntenweefsel.

Lees meer >

NWO AiNed Fellowship grant toegekend aan Filip Ilievski

5 April 2024

NWO AiNed Fellowship grant toegekend aan Filip Ilievski >

Op 21 maart 2024 heeft Universitair Docent Kunstmatige Intelligentie Filip Ilievski een AiNed AI Fellowship van 900k€ ontvangen voor zijn project "Mensgerichte AI-Agenten met gezond verstand". De AiNed AI Fellowships zijn een competitief programma van NWO ontworpen om internationaal AI-talent naar Nederland te trekken. Met deze subsidie, samen met interne en externe medefinanciering, zal Ilievski een team van zes jonge onderzoekers kunnen samenstellen.

Lees meer >