< Terug naar nieuws

7 Februari 2024

Een Nieuwe Horizon: AI-Beeldherkenning met Drones voor Publieke Diensten

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft samen met PIANOo en ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een marktvisie gelanceerd voor het gebruik van AI en drones binnen publieke diensten.
Deze visie richt zich op verantwoorde toepassingen in gebieden als biodiversiteitsmonitoring en infrastructuurinspecties. Met nadruk op thema's zoals kwaliteitsborging, cybersecurity, datadelen en ethiek, streeft dit initiatief naar een geïnformeerde en ethische benadering van AI-technologieën in de publieke sector, ondersteund door praktijkervaringen en marktconsultaties.

Lees hier meer over deze innovatieve stap voorwaarts.