< Terug naar nieuws

18 september 2023

Twee ELLIS Amsterdam Leden Verkozen tot Fellows van de ELLIS Society

Het European Laboratory of Learning and Intelligent Systems (ELLIS) Fellowship Programme brengt academici samen op regelmatige bijeenkomsten in heel Europa om een vrije uitwisseling van ideeën te bevorderen en te helpen bij het creëren van een Europese gemeenschap van top-AI-onderzoekers om talent te behouden en aan te trekken. Samen komen ze op voor de Europese belangen en genereren ze een grote internationale zichtbaarheid.
Twee vooraanstaande faculteiten van de ELLIS unit Amsterdam, Raquel Fernandez en Marcel Worring, zijn onlangs verkozen tot Fellows van het ELLIS Society netwerk. Als Fellows van de ELLIS Society treden zij op als ambassadeurs van ELLIS bij het bevorderen van de wetenschap. Ze geven strategisch advies en leiderschap, niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar ook met betrekking tot de promotie van ELLIS.

Raquel Fernandez
 
Het onderzoek van Raquel Fernandez betreft natuurlijke taalverwerking, met een focus op linguïstisch en cognitief geïnspireerde benaderingen van conversationele AI. In een notendop onderzoekt mijn groep hoe dialooginteractie vorm geeft aan leren - over de wereld en over taal zelf. Onze interesses omvatten taalgeneratie, visie en taalmodellering, onzekerheid in NLP en computationele pragmatiek.
 
Marcel Worring

Marcel Worring leidt de MultiX-groep. In de MultiX-groep doen we onderzoek naar multimedia analytics door technieken te ontwikkelen om de rijkst mogelijke informatie uit de data te halen (beeld/video/tekst/hyper-grafieken) op basis van aanpassingen en finetuning van multimodale funderingsmodellen, interacties die leren van de gebruikersactie om hybride intelligentie te ondersteunen, en gebruikersinterfaces om AI-technieken en de gebruiker samen te brengen voor toepassingen in gezondheid, forensisch onderzoek en wetshandhaving, cultureel erfgoed, stedelijke leefbaarheid en sociale media-analyse. We doen onderzoek in drie ICAI labs: het Nationaal Politie Lab AI, het AIMlab met het Inception Institute for Artificial Intelligence en het AI4Forensics lab met het Nederlands Forensisch Instituut."
 
Om een ELLIS Society Fellow te worden, wordt een lid van de faculteit genomineerd en worden de voorstellen geverifieerd en getoetst aan een reeks objectieve criteria, waaronder een hoog aantal publicaties op topconferenties, onderzoeksimpact (h-index / citaties) en prestigieuze prijzen, prijzen, onderscheidingen en beurzen. Meer informatie over de ELLIS fellows is hier te vinden: https://ellis.eu/fellows.
 
Momenteel heeft de ELLIS-eenheid Amsterdam zes ELLIS Society Fellows en vier ELLIS Society Scholars. U kunt ze hier bekijken: https://ivi.fnwi.uva.nl/ellis/people-3/