< Terug naar cases

Smart Education Lab

Smart Education Lab

Het Smart Education Lab bouwt aan expertise op het gebied van leren en onderwijzen met Kunstmatige Intelligentie. Daarbij richt het lab zich op de ontwikkeling en inbedding van evidence-informed, digitale onderwijsgereedschappen (EdTech) voor het werkveld en het eigen hoger onderwijs. Door de effectieve inzet van digitale leeromgevingen met een rijk aanbod van digitale leermiddelen kunnen persoonlijke leerbehoeften bijvoorbeeld beter worden ondersteund.

Een initiatief van het Centre of Expertise Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam

Smart Health and Vitality Lab

Smart Asset Management Lab

Responsible AI Lab

Legal Tech Lab