< Terug naar cases

AI4forensics

AI4forensics

In het onlangs geopende AI4forensics lab onderzoeken vier PhD-studenten en een postdoctoraal student wat AI voor forensisch onderzoek kan betekenen. Het lab is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en huist in het ICAI - Innovation Center for Artificial Intelligence in Amsterdam.
 
Een initiatief van UvA, NFI.

TTT-AI

ROBUST programma

AI4ScienceLab

AI en afvalinzameling in Amsterdam