< Terug naar evenementen
ICAI Day: AI Impact van Morgen
5
Juni
2024

ICAI Day: AI Impact van Morgen

Wilt u deelnemen aan de ICAI-dag? Zorg ervoor dat u zich aanmeldt door dit registratieformulier in te vullen.
 
Over het evenement
ICAI is verheugd de komende ICAI-dag, "AI Impact for Tomorrow", aan te kondigen. Dit evenement belooft een levendig platform te worden voor de discussie over hoe toekomstige AI-technologieën dat kunnen worden aangewend om niet alleen vooruitgang in het veld te stimuleren, maar ook om deze te garanderen ontwikkelingen hebben een positieve impact op de samenleving. Het evenement onderstreept de cruciale rol van gezamenlijke inspanningen, waarbij de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid worden samengebracht om een toekomst waarin AI als katalysator voor het goede fungeert en ons naar een duurzamer, rechtvaardige en onderling verbonden wereld. Het evenement is een samenwerking tussen ICAI, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus Centrum voor Data Analytics.
 
Programma
12:00 - Registratie met lunch
13:00 - Keynote spreker
13:45 - Koffie- en theepauze
14:00 - 1e rondetafelsessies
15:00 - Koffie- en theepauze
15:30 - 2e rondetafelsessies
16:30 - Netwerken met drankjes & snacks
 
Rondetafelonderwerpen
Onderwerp 1: Groene AI: duurzaam computergebruik en efficiëntie: dit onderwerp verschuift naar praktische oplossingen in AI. Benadrukt het belang van duurzame computerpraktijken. Het zal innovatieve methoden verkennen om de ecologische voetafdruk van AI-technologieën te verkleinen, zoals het optimaliseren van algoritmen voor efficiëntie, het gebruik van minder gegevens voor machine learning-processen en het benutten van hernieuwbare energiebronnen voor rekenkracht.
 
Onderwerp 2: Van samenwerking naar impact: het potentieel van AI-partnerschappen realiseren. Dit onderwerp duikt in de kritieke fase van het vertalen van samenwerkingsinspanningen tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid in tastbare maatschappelijke en technologische effecten. Het richt zich op het begrijpen van de mechanismen, strategieën en raamwerken die AI-onderzoek en -innovaties effectief kunnen omzetten in praktische toepassingen en beleidsverbeteringen.
 
Onderwerp 3: AI-talent bevorderen voor een onbekende toekomst: dit onderwerp richt zich op innovatie op het gebied van AI-talent en onderwijs. Erkent de cruciale behoefte aan onderwijssystemen en professionele ontwikkelingsprogramma's om te evolueren, waardoor individuen worden voorbereid om te gedijen in het dynamische veld van AI. Dit omvat onder meer het aanpakken van de manier waarop de beroepsbevolking kan worden uitgerust met niet alleen technische vaardigheden, maar ook met het aanpassingsvermogen en de vooruitziende blik die nodig zijn voor een onzekere toekomst.
 
Onderwerp 4: AI voor duurzame energie: de transitie naar hernieuwbare energiebronnen versnellen: het transformerende potentieel van AI als speerpunt in de verschuiving naar duurzame energiebronnen. Een cruciale onderneming in de strijd tegen de klimaatverandering. Het onderzoekt hoe AI duurzame energiesystemen kan optimaliseren, de netintegratie kan verbeteren en kan innoveren op het gebied van energieopslag en -distributie. Door gebruik te maken van de voorspellende en analytische mogelijkheden van AI wil dit segment het pad naar een efficiëntere, veerkrachtiger en duurzamere energietoekomst verlichten.
 
Onderwerp 5: Bruggen bouwen: inclusieve AI bevorderen: maatschappelijke impact: onderstreept de noodzaak om ethische overwegingen te integreren in de ontwikkeling en inzet van AI-technologieën. Het duidt op een engagement om de bredere maatschappelijke implicaties van AI te bespreken en aan te pakken, en ervoor te zorgen dat de vooruitgang op dit gebied in lijn is met ethische normen en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.
 
Registratie
Wilt u deelnemen aan ICAI-dag? Zorg ervoor dat u zich registreert door dit formulier in te vullen.
 
Over ICAI x Kickstart AI Hackathon: Samen armoede aanpakken
Deze uitdaging nodigt de slimme geesten van ICAI-promovendi uit om zich te verdiepen in een probleem dat miljoenen mensen wereldwijd treft, maar met het gebruik van AI en technologie, om niet alleen de armoede te kwantificeren, maar ook om de maatschappelijke implicaties ervan te begrijpen en te verzachten. Mis het niet en schrijf je nu in!
 
Vragen?
Als u vragen heeft over dit evenement, neem dan contact op met [email protected].