< Terug naar cases

Language Technology for People (LT4P)

Language Technology for People (LT4P)

Language Technology for People (LT4P) combineert fundamentele en toegepaste research om te komen tot mensgerichte, verantwoorde technologische taalontwikkelingen. De taalprogramma’s en methodieken die dit oplevert moeten leiden tot een inclusieve, veiligere maatschappij.
Een initiatief van de faculteiten Science en Humanities aan de Universiteit van Amsterdam.

Machines met sociale vaardigheden

Project RAAIT

AI Media & Democracy Lab

Computer Vision-technologie