< Terug naar cases

Make Robots Talk

Make Robots Talk

Taal verbindt mensen en systemen met hun perceptie van de wereld om hen heen. Identiteit, referentie, en perspectief zijn centrale thema’s die we binnen ons onderzoek gezamenlijk bestuderen. In onze onderzoeken naar communicerende robots komen veel van onze ideeën samen. Kijk ook op http://makerobotstalk.nl.
Een initiatief van VU.

TTT-AI

ROBUST programma

AI4forensics

AI4ScienceLab